การสร้างความเชื่อมั่นที่แข็งแรง 🏛 ของโปรเจคบล็อกเชน โดยสร้างบนความรู้ 📚 ผ่านทาง สถาบันการศึกษา (ไทย 🇹🇭 &) ระดับโลก 🌏 x ICP ♾️ !!

🎁 TL; DR (ยาวจังขี้เกียจอ่าน) ไล่ไปท้ายๆ 🎁 มีแจกเหรียญ ICP มูลค่า $20 (ประมาณ 700 บาท) นะครับ 3 ท่านนะครับ 🎁 (ยังแจกอีก!) — 🧠 ผมว่าในการที่เราจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไร รากฐานคือ เราต้องมี “ #ความรู้ “ และ “ #เข้าใจ “ เสียก่อน ว่าโลกต้องการอะไร ให้ใครใช้ และ ดีขึ้นกับคุณภาพชีวิตของคนเพิ่มอย่างไรได้บ้าง วิธีการคือส่งเสริมให้คนได้ “ #ศึกษา “ สิ่งที่จำเป็นในการสร้างสิ่งเหล่านั้น… ซึ่งเป็น แก่นที่ ของทาง Internet Computer Protocol ต้องการปูพื้นฐานให้คนที่ต้องการศึกษา Blockchain นั่นเอง!

การสร้างความเชื่อมั่นที่แข็งแรง 🏛 ของโปรเจคบล็อกเชน โดยสร้างบนความรู้ 📚 ผ่านทาง สถาบันการศึกษา…
การสร้างความเชื่อมั่นที่แข็งแรง 🏛 ของโปรเจคบล็อกเชน โดยสร้างบนความรู้ 📚 ผ่านทาง สถาบันการศึกษา…
Earth DeFIRE

https://linktr.ee/EarthDeFIRE - เขียน/สรุป/วิเคราะห์ เกี่ยวกับ Crypto / DeFi / Mindset & การลงทุนในเทรนด์แห่งอนาคต มากกว่า 550 บทความ